Về chúng tôi:

Phòng nghiên cứu TickLab là một trong những nhóm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới hàng đầu trong lĩnh vực tạo mẫu nhanh, robot và tự động hóa.

TickLab tập trung nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, và thử nghiệm các hệ thống tạo mẫu nhanh, robotics độ chính xác cao, cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống và chuyển động thông minh cho tự động hóa công nghiệp và cuộc sống.

Xem thêm >

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU GẦN ĐÂY