Giá trị cốt lõi

Đặt kiến thức làm trọng tâm

Bên cạnh những định hướng phát triển chuyên sâu của các thành viên, chúng tôi cũng luôn chú trọng đào sâu tìm hiểu những nội dung kiến thức cơ bản, cốt lõi; xây dựng nền tảng vững chắc cho việc học tập và nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Đề cao sự sáng tạo

Trong quá trình học tập, nghiên cứu, thực hành, thực nghiệm, chúng tôi luôn khuyến khích các thành viên tìm tòi những phương pháp mới lạ, hiệu quả hơn cách đã có, phá vỡ tư duy lối mòn nhưng không bỏ đi những nguyên tắc cơ bản.

Hướng tới sự chuyên nghiệp

TickLab có mô hình hoạt động hiệu quả nhờ sự rèn luyện liên tục và vận dụng sáng tạo của các thành viên những kỹ năng làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập, kỹ năng phân tích, diễn giải, và tư duy giải quyết vấn đề.

Xây dựng văn hóa riêng

Trăm điều lạ, ngàn điều hay. Ở đây mọi người chào nhau lớn như hô khẩu lệnh trong quân đội. Chúng tôi còn có một con heo đất luôn nhắc nhở mọi người phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...

Lấy phát triển con người làm nền tảng

Con người là thành tố quan trọng nhất giúp chúng tôi thực hiện sứ mệnh và không ngừng mở rộng tầm nhìn. Bên cạnh khoa học kỹ thuật, chúng tôi còn hướng tới chân, thiện, mỹ, phát triển toàn diện.

Tạo ra truyền thống kế tục, uống nước nhớ nguồn

Các thế hệ đi trước có vai trò định hướng và chỉ dẫn cho các thế hệ đàn em. Các thế hệ sau có trách nhiệm kế tục phát triển sự nghiệp của TickLab do các thế hệ trước đã xây dựng.
Image

Chúng tôi là ai?

TickLab là một phòng thí nghiệm sinh viên hoạt động với mục tiêu tạo lập và duy trì một môi trường học tập, thực hành, thí nghiệm năng động và chuyên nghiệp trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, định hướng phát triển con người và các giải pháp hiệu quả cho đời sống, góp phần xây dựng và đổi mới đất nước.

Chúng tôi hoạt động và nghiên cứu trong 3 lĩnh vực: Máy tính & CNTT, Cơ khí - Cơ điện tử và Điện - Điện tử. Khi nghiên cứu một vấn đề nào đó của bất kỳ lĩnh vực nào, TickLab luôn chú trọng việc tìm hiểu những kiến thức nền tảng, cốt lõi một cách bài bản, rõ ràng và có chiều sâu.

TickLab luôn cố gắng tạo ra môi trường tốt nhất để mọi thành viên có thể khai thác tối đa tiềm năng của bản thân, phát huy sức mạnh của chính mình và nâng cao năng lực phát triển độc lập. Bên cạnh đó, TickLab cũng xây dựng cho mình một văn hóa tập thể rất riêng, ở đó, mọi người đều tôn trọng, thẳng thắn và quý mến lẫn nhau. 

Tầm nhìn:
Phát triển môi trường nghiên cứu khoa học kĩ thuật theo định hướng chuyên nghiệp.

Sứ mệnh: 
Tạo lập, duy trì và phát triển môi trường học tập và nghiên cứu cho sinh viên.Đóng góp một phần vào sự phát triển chung của đất nước về khoa học – kỹ thuật.

Image