Về chúng tôi

TickLab là một tổ chức phát triển nguồn lực và sự nghiệp. Chúng tôi tìm kiếm và bồi dưỡng những bạn sinh viên phù hợp, có tiềm năng trở thành những người tiên phong xây dựng nước nhà.
Ban đầu chúng tôi là một đội Robocon với các thành viên đến từ nhiều Khoa của Đại học Bách Khoa ĐHQG Tp.HCM. Tham gia Robocon, chúng tôi học được rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm và đặc biệt, chúng tôi đã xây dựng được một tập thể gắn kết. Sau hai mùa Robocon, một số trong chúng tôi đã thành lập nên TickLab.
Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức đợt tuyển thành viên hướng đến đối tượng là các bạn sinh viên trong khối ĐHQG Tp.HCM. Trở thành viên của TickLab, các bạn sẽ được tiếp cận những phương pháp học tập nghiên cứu bài bản, có chiều sâu, đã được các thành viên của lab kiểm chứng trong suốt quá trình định hình và phát triển. Nhờ đó, các bạn có thể khai phá được sức mạnh bản thân, nâng cao được năng lực phát triển độc lập, và khám phá được nhiều điều mới mẻ. Không những vậy, các bạn còn có cơ hội được quan sát và tham gia vào quá trình xây dựng văn hoá tập thể và rất nhiều hoạt động khác đóng góp vào quá trình phát triển của Lab. Đặc biệt, các thành viên tiêu biểu của TickLab còn có cơ hội được bồi dưỡng năng lực tổ chức, quản lý và lãnh đạo đội nhóm.
Tầm nhìn:
  1. Trở thành điểm xuất phát tốt cho quá trình tu dưỡng đạo đức, nâng cao năng lực, và rèn luyện phẩm chất con người Việt Nam ưu tú.
  2. Trở thành tổ chức phát triển nguồn lực & sự nghiệp có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và đổi mới nước nhà.
Sứ mệnh:
  1. Tạo lập, duy trì và phát triển môi trường học tập và nghiên cứu cho sinh viên. Đóng góp một phần vào sự phát triển chung của đất nước về khoa học – kỹ thuật.
  2. Tìm kiếm và bồi dưỡng những bạn sinh viên phù hợp, có tiềm năng trở thành những người tiên phong xây dựng nước nhà.
Năm 2017
Thành lập TickLab từ tổ chức tiền thân là đội Robocon BK - Robotics

Năm 2018
Khóa bồi dưỡng đầu tiên có chương trình cụ thể, chi tiết và bài bản

Năm 2020
Lần đầu thay đổi tầm nhìn, sứ mệnh và khẩu hiệu: "Research for effective solutions"

Năm 2022
Định hình lại tầm nhìn, sứ mệnh, và khẩu hiệu: "Start here, go anywhere" và đổi mới toàn diện về cơ cấu tổ chức, cách thức vận hành
Ban chuyên môn
Ban Phát triển dự án
Nâng cao năng lực vận dụng, sáng tạo thông qua các dự án thực tế
Ban Nghiên cứu khoa học
Ban Xây dựng và phát triển đội nhóm

Ban Quản Trị

Image

Huỳnh Hoàng Kha

Trưởng phòng thí nghiệm TickLab
Giảng viên trường Đại học Bách Khoa TPHCM

Quy trình hoạt động

Image
Bước 1:
Đề xuất ý tưởng và proposal

Bước 2:
Duyệt trước hội đồng và triển khai

Bước 3:
Review từng giai đoạn và tổng kết

Các hoạt động khác

Chia sẻ kiến thức

Seminar

Hoạt động khác