TickLab Challenge

Image
Image
Các bạn điền vào form sau để đăng ký: Google Form

Danh sách đề tài
Convert image to text

Nội dung:
Mục tiêu của challenge là tìm hiểu về mô hình OCR (Optical Character Recognition - Nhận dạng ký tự quang học) và tạo một trang web dùng để chuyển đổi một ảnh (chụp văn bản - Tiếng Anh) thành văn bản dạng pdf hoặc doc. Hệ thống chuyển đổi bao gồm:

  1. Một mô hình (Deep Learning /Machine Learning) dùng để phát hiện văn bản.
  2. Deploy mô hình trên một server.
  3. Thiết kế Web để demo cho mô hình trên.

Qua challenge trên, người thực hiện sẽ tích lũy được kiến thức về:

  1. Sơ bộ về Computer Vision, Deep Learning và OCR.
  2. Các framework deploy model như TFX, TorchServe,…
  3. Lập trình web
Đối tượng: Sinh viên năm 2 hoặc 3, 2 thành viên / nhóm
Thời lượng: 2 tháng
Tick-WebTerm
Linux Network Scanner
Full-duplex communication in one wire
Single sign on with OAuth2